Prawo

Adwokat do spraw błędów medycznych

Adwokat do spraw błędów medycznych

W naszym kraju nader często łamane są prawa pacjentów i dotyczy to: szpitali, przychodni, prywatnych praktyk lekarskich. Bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić błąd lekarski. Kastowy charakter środowiska medycznego implikuje wsparcie jej pracowników i dość trudno jest udowodnić słuszność osoby poszkodowanej. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia, trzeba udać się do adwokata do spraw błędów medycznych, który dokładnie przeanalizuje sprawę. Ponadto zaoferuje wsparcie prawne, jeżeli stwierdzi podstawę do ubiegania się o takie roszczenia. Rozstrzygnięcia odbywają się w Komisji Wojewódzkiej lub w postępowaniu z powództwa cywilnego. Adwokat do spraw błędów medycznych nigdy nie ignoruje ugody, jeżeli jest ona oferowana na etapie przedsądowym. I oczywiście poparta korzyściami dla klienta.

Problem błędu medycznego i wsparcie adwokata do spraw błędów medycznych

Występowanie konsekwencji niewłaściwych czynności medycznych jest dość powszechne. Naruszenia i błędy pociągają za sobą nie tylko błędy w leczeniu, ale także poważne uszkodzenia ciała, powodując śmierć przez zaniedbanie. Każdego dnia pacjenci otrzymują błędną receptę leków, niewystarczającą diagnozę i niewłaściwie przepisane leczenie.

Termin błąd medyczny może być jednym z działań personelu medycznego:

 • Bezczynność lub nieprawidłowe działanie oparte na braku wiedzy lub nieumiejętności jej zastosowania.
 • Błąd w leczeniu przypadku niedbalstwa.
 • Błąd diagnostyczny z powodu niedbalstwa lub lenistwa.
 • Nieprawidłowo wykonane czynności sprzeczne z zasadami medycyny.
 • Brak diagnostyki.
 • Uszkodzenie narządów
 • Zaniedbanie.

Pojęcie to jest dość uproszczone i w praktyce sądowej jest różnie interpretowane w zależności od sytuacji. Kiedy pojawiają się kłopoty i istnieją podejrzenia o niewłaściwe traktowanie, trzeba zebrać dowody i udać się do sądu. Udowodnienie błędu w sztuce lekarskiej jest dość trudne, dlatego większość spraw jest obsługiwana przy wsparciu profesjonalnego adwokata do spraw błędów medycznych https://adwokat-seidel.pl/kancelaria-prawo-medyczne-warszawa/. Pomaga podsumować wszystkie okoliczności sprawy i uzyskać maksymalne odszkodowanie za roszczenie. Pomaga wystąpić do organów śledczych o ściganie karne.

Rodzaje błędów medycznych

W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba błędów medycznych a wynika to z rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Przychodnie zlokalizowane są na każdym kroku, trudno jest kontrolować jakość świadczonych w nich usług i wystawianych recept. Pogoń za szybkim zyskiem przyciąga do placówek młodych i niedoświadczonych lekarzy.

Najczęstsze rodzaje błędów w leczeniu to: 

 • Błędna diagnoza.
 • Pozostawienie ciał obcych wewnątrz ciała pacjenta po zabiegach chirurgicznych.
 • Odmowa hospitalizacji pomimo ciężkiego stanu pacjenta.
 • Nieterminowe udzielanie pomocy medycznej.
 • Przepisywanie niewłaściwego leku, który wywołał alergię lub wstrząs toksyczny.
 • Powikłania po leczeniu z winy specjalisty.
 • Zakażenie pacjenta leczonego w warunkach szpitalnych ze skutkiem śmiertelnym.
 • Brak doświadczenia i kompetencji.

Klasyfikacja błędów medycznych

W zależności od rodzaju leczenia występują błędy organizacyjne, diagnostyczne, farmaceutyczne, terapeutyczne, etyczne. Bardzo trudno jest udowodnić wszystkie te naruszenia, ponieważ cała dokumentacja jest przechowywana w placówce medycznej i dość łatwo ją sfałszować. Ponadto adwokat do spraw błędów medycznych wyodrębnia subiektywne przyczyny błędów medycznych do odrębnej grupy. W tym pewność siebie personelu medycznego, poleganie na udanych doświadczeniach z przeszłości, niechęć do podnoszenia swoich umiejętności i uczenia się nowych technologii.

Kary za błąd w sztuce lekarskiej domaga się adwokat do spraw błędów medycznych

Adwokat do spraw błędów medycznychPo doznanej szkodzie poszkodowany ma prawo odwołać się do organów śledczych oraz udać się po wsparcie prawne do adwokata do spraw błędów medycznych. Winni lekarze lub personel medyczny będą karani do kary pozbawienia wolności z wypłatą odszkodowania za szkodę materialną. Ponadto w przypadku pozytywnego wyroku sądu lekarz zostaje pozbawiony prawa do wykonywania czynności medycznych. W przypadku złożenia skargi do kierownictwa instytucji, która dopuściła się naruszenia, nałożona zostanie sankcja dyscyplinarna ze strony kierownictwa. Może powstać odpowiedzialność cywilna, w której pracownik medyczny lub przychodnia płaci za leki na leczenie, rehabilitację, protetykę, zakup sprzętu, odpłatność za pielęgniarki, przekwalifikowanie itp. Adwokat do spraw błędów medycznych jest gotowy doradzić i pomóc w tej sytuacji.

Należy pamiętać, że istnieje okres, w którym można wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. Jeżeli powód nie zdąży w ciągu trzech lat wysłać wniosku wraz z dokumentacją uzupełniającą, to praktycznie nie ma szans na ukaranie sprawców. Odliczanie rozpoczyna się od minuty, w której osoba dowiedziała się o szkodzie.

Jak złożyć wniosek do sądu i organów śledczych?

Poszkodowany może samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata do spraw błędów medycznych https://www.grajpek.com.pl/adwokat-do-spraw-bledow-medycznych/, wystąpić do organów śledczych z oświadczeniem o wszczęciu sprawy lub wytoczeniu powództwa przeciwko lekarzowi lub szpitalowi. Lepiej jednak powierzyć tę pracę profesjonalnemu adwokatowi, który będzie w stanie zebrać dowody i odpowiednio przeanalizować dokumenty. Doświadczony prawnik zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej pomoże rozwiązać sytuację w najlepszym interesie klienta.