Technologie Usługi

Nowoczesny przemysł

Nowoczesny przemysł

Nowoczesny przemysł – współczesna technika oraz przemysł są polem do wielkich zmian, oraz transformacji. Obecnie ludzkość w większości zrozumiała, że nie możemy w dalszym ciągu, funkcjonować w taki sposób, jak funkcjonowaliśmy z grubsza od połowy dziewiętnastego wieku, czyli od początków rewolucji przemysłowej. Obecnie większość gospodarek jeszcze tak funkcjonuje lub funkcjonuje tak większa ich część. Wiele jednak zaczyna się zmieniać. Cechy gospodarek industrialnych oraz po industrialnych, ale nowożytnych, to między innymi masowe wykorzystanie surowców, olbrzymia energochłonność oraz korzystanie z kopalnych źródeł energii. Można jeszcze doliczyć do tego powszechne wykorzystanie pracy rąk ludzkich, ale z tym bywa różnie w zależności od gospodarki.

W jaki sposób można dokonać transformacji firmy produkcyjnej, do postaci firmy nowoczesnego typu – zużycie energii?

Firmy dwudziestego pierwszego wieku lub inaczej firmy nowej generacji starają się przede wszystkim wyeliminować, lub zminimalizować maksymalnie, wady starego systemu. W pierwszej kolejności zwraca się uwagę na przejście na energię ze źródeł odnawialnych. Jest to możliwe na przykład poprzez inwestowanie we własne siłownie solarne, a w przypadku dużych zakładów we własne siłownie wiatrowe. Oczywiście oprócz energii ze źródeł odnawialnych będziemy potrzebować stabilnego zasilania sieci zewnętrznej, ponieważ źródła fotowoltaiczne i wiatrowe nie są w stu procentach stabilne. Niemniej jednak tego typu zmiana zdecydowanie zmniejsza zużycie energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych. Zanim jednak zaczniemy przeprowadzać rewolucję energetyczną w firmie, powinniśmy zacząć monitorować zużycie energii w zakładzie oraz eliminować te punkty, w których energia jest tracona. Podejście do strat energetycznych jest szersze, niż mogłoby się wydawać, ponieważ na przykład zużycie sprężonego powietrza jest również stratą energii (potrzebnej na jego wytworzenie), a nie wiążemy zazwyczaj tego faktu bezpośrednio z energetyką. Innymi potencjalnymi punktami do poprawy jest oświetlenie oparte na starych technologiach, czy stare i mało wydajne ogrzewanie. Podczas dogłębnej analizy zapewne wszystko to wyjdzie na jaw. Nowoczesne zakłady produkcyjne cały czas starają się minimalizować straty, nawet jeśli wydaje się, że jest ono doprowadzone do stanu minimalnego.

Automatyzacja i robotyzacja

Automatyzacja i robotyzacja ma kilka pozytywnych aspektów. W zdecydowanej większości pozwala ona na zwiększenie wydajności, co sprawia również, że wykorzystanie zasobów takich jak energia, woda itp. jest bardziej efektywne. Co prawda wiele osób mogłoby powiedzieć, że robotyzacja sprzyja energochłonności, ale jest to prawda tylko w połowie, ponieważ wzrost zużycia energii elektrycznej jest co prawda odnotowany, ale średnie zużycie energii na jedną sztukę wyprodukowaną jest zazwyczaj sporo mniejszy. Wiele osób przeciwnym automatyzacji i robotyzacji zaznacza, że trend ten może spowodować masowe zwolnienia z pracy. Również jest to tylko prawda maksymalnie w 50%. Wzrost automatyzacji sprawi, że mniej będziemy potrzebować pracowników najniższego szczebla, ale wzrośnie zapotrzebowanie na fachowców oraz inżynierów. Dodatkowo coraz lepsze roboty mogą coraz częściej pracować w miejscach, gdzie człowiek był narażony na wielkie ryzyko.

Poszukiwanie nowych złóż surowców naturalnych

Transformacja całej gospodarki do standardu zero lub niskoemisyjnego, w połączeniu z wysokim stopniem automatyzacji i robotyzacji, wymaga stosowania bardzo dużych ilości minerałów, które na naszej planecie nie występują w zbyt dużych ilościach. Szczególnie chodzi tutaj o materiały wykorzystywane w elektronice. Chcąc zapewnić pokrycie zapotrzebowanie na nie, musimy poszukiwać, eksploatować i przerabiać rudę z nowych złóż. Nowoczesny przemysłPodczas procesu poszukiwania złoża jednym z najbardziej istotnych etapów jest etap rozpoznania złoża. Rozpoznanie złóż jest to proces niezwykle odpowiedzialny. Na etapie rozpoznania złoża musimy bowiem odpowiedzieć na pytania, które mają na celu określenie, czy złoże powinno być eksploatowane, czyli inaczej czy jest sens praktyczny oraz ekonomiczny, rozpoczynania inwestycji eksploatacyjnych. Rozpoznawanie złóż polega w głównej mierze na ocenie tego, czy złoże jest bardzo zasobne w poszukiwany pierwiastek. Dodatkowo w procesie rozpoznania złoża, należy rudę “rozłożyć na czynniki pierwsze” i sprawdzić, jaki jest jej dokładny skład. Rudy pierwiastków metali ziem rzadkich cechują się tym, że zawartość poszukiwanych pierwiastków jest dość niska. Dlatego zawartość pierwiastków towarzyszących nawet niewielka, może mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób będzie się tę rudę obrabiać, a ten czynnik może mieć decydujące znaczenie odnośnie do tego, czy cała inwestycja będzie opłacalna. Metale ziem rzadkich należą do jednych z najdroższych pierwiastków na naszej planecie, ale nie zmienia to faktu, że nawet w ich przypadku występują różnego rodzaju ekonomiczne ograniczenia. Musimy również brać pod uwagę fakt zmiany cen surowców. Nawet jeśli obecnie złoże nie jest opłacalne w eksploatacji, wcale to nie oznacza, że nie będzie opłacalne za np. 10 lat.

Polecamy: