Praca Usługi

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy: pomimo wysokiej stopy bezrobocia, sytuacja na polskim rynku pracy powoduje, że nie ma chętnych do podjęcia pracy. Coraz trudniej znaleźć nie tylko fachowców, ale również pracowników fizycznych. Dlatego wiele agencji pośrednictwa pracy odpowiada na tę potrzebę. Są to pracownicy ukraińscy chętni do pracy w Polsce, ponieważ stawki oferowane przez naszych przedsiębiorców pozostają dla nich konkurencyjne.

Z tego powodu w Polsce powstaje coraz więcej instytucji, które specjalizują się w obsłudze pracowników z Ukrainy. Taka agencja powinna zajmować się wszystkimi szczegółami związanymi z zatrudnianiem ludzi ze Wschodu. Od rekrutacji pracowników, przez zorganizowanie ich transportu, po zapewnienie legalności ich pobytu i pracy w Polsce.

Pracownicy z Ukrainy – rekrutacja

Ten rodzaj usług skierowany jest głównie do firm poszukujących stałych pracowników oraz specjalistów w określonej dziedzinie. Po otrzymaniu zamówienia zawierającego wymagania dotyczące wymaganego personelu, agencja rozpoczyna rekrutację i selekcję. Praca firmy pośredniczącej kończy się w momencie zatrudnienia przez firmę klienta pracownika z Ukrainy i załatwienia wszystkich spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy.

Pracownicy z Ukrainy – outsourcing

To idealne rozwiązanie dla firm rozważających rekrutację zewnętrzną. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy odbywa się zgodnie ze zleceniem i ogólną umową między firmą a agencją. Istotą tego rodzaju zatrudnienia jest to, że agencja zawiera umowę z pracownikiem (wypłaca wynagrodzenie, nadzoruje, pełni rolę pracodawcy, wspiera obsługę kadrową) i wykonuje pracę dla klienta. Pracownicy z Ukrainy są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy.

Outsourcing procesów produkcyjnych

Pracownicy z Ukrainy apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy też mogą działać na nieco innych zasadach. Część produkcji zostanie przeniesiona do zewnętrznej firmy zlokalizowanej na wschodzie, na podstawie umowy handlowej między konkretną agencją a firmą produkcyjną. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne w sytuacji, gdy ukraińskie firmy oferują bardziej konkurencyjne stawki za pracę.

Pracownicy z Ukrainy – leasing

Umowa trójstronna pomiędzy przedsiębiorcą, agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym z Ukrainy nazywana jest czasem leasingiem pracowniczym. To idealne rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą szybko zatrudnić pracowników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W ten sposób pracownicy z Ukrainy mogą być szybko przydzielani do konkretnych zadań, a także na bieżąco reagować na braki kadrowe, wspierając tym samym efektywność firmy.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia – pracownicy z Ukrainy

Agencje maklerskie wykonują wiele zadań. Należą do nich rekrutacja pracowników i sprawdzanie ich mobilności, koordynacja przyjazdów pracowników, organizowanie zatrudnienia, pomoc pracownikom w uzyskaniu wiz, uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń na pracę w Polsce. Agencje zatrudnienia pomagają również zarejestrować pracowników z Ukrainy w Urzędzie Pracy i znaleźć dla nich zakwaterowanie.

Pracownicy z Ukrainy – zalety

Pracownicy z Ukrainy, podobnie jak przedstawiciele innych narodowości, różnią się od siebie. Współpracując z agencją pracy specjalizującą się w sprowadzaniu pracowników ze wschodu, masz większą pewność, że zatrudnione przez Ciebie osoby dobrze wykonają swoją pracę. Przede wszystkim będą to osoby, które znają język polski i komunikują się nim. Ukraińców i Polaków łączy wiele, nasze kultury są podobne, co ułatwia im przystosowanie się do warunków pracy w Polsce. Osoby przyjeżdżające do pracy z Ukrainy często przywożą swoje rodziny, co pozytywnie wpływa na ich motywację i zaangażowanie. Pracownicy z Ukrainy mogą stać się znakomitymi specjalistami i uzupełnić braki kadrowe w Polsce.

Pracownicy z Ukrainy – w jakich branżach warto ich szukać?

Większość agencji rekrutuje osoby z doświadczeniem w branży hotelarsko-gastronomicznej, przemysłowej, transportowej, IT, nieruchomości.

Pracownicy z Ukrainy
Pracownicy z Ukrainy

Ze względu na współpracę z agencjami zatrudnienia bardzo ważne jest, aby ukraińscy pracownicy nie byli zatrudniani nielegalnie. Ich zatrudnienie i pobyt na terytorium RP jest legalny. Wynagrodzenie za każdego takiego pracownika obejmuje pełne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To sprawia, że ​​wszystkie strony są zadowolone. W zamian za prowizję agencja zajmuje się szczegółami, pracodawcy dostają dobrych pracowników, a pracownicy z Ukrainy dostają pracę na odpowiednich warunkach.

Wszyscy ukraińscy pracownicy ubiegający się o pracę w danej firmie przechodzą szczegółowy proces rekrutacji, który wyłania najlepszych kandydatów do pracy w danej lokalizacji. Pracownicy z Ukrainy nie są przywiązani do konkretnego miejsca zamieszkania, dlatego są bardzo mobilni i łatwiej znaleźć osoby chętne do pracy poza dużymi miastami, na terenach wiejskich itp.