Technologie Usługi

Przesiewacze producent

Przesiewacze producent

Polska to kraj bogaty w surowce naturalne i z tego powodu pozyskuje się tutaj wiele kopalin. Większość z nich wydobywanych jest w formie zanieczyszczonej, zmieszanej z innymi materiałami. Wymagają one wtedy odpowiedniej obróbki. Wykorzystywane w tym celu przesiewacze producent –  dokonują odseparowania materiału wartościowego od odpadów albo selekcjonują surowiec ze względu na jego wielkość. Wiele firm w Polsce zajmuje się bezpośrednio wydobyciem kopalin, jak i późniejszą ich obróbką.

Kto może wydobywać kopaliny w Polsce?

Przesiewacze producent

Wszystkie kopaliny w kraju objęte są tak zwaną własnością górniczą i ich właścicielem jest Skarb Państwa. Wydobywać może je jednak każdy przedsiębiorca po złożeniu wniosku do ministerstwa i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Zezwolenie takie, lubo koncesja dotyczy wydobywania węglowodorów, węgla kamiennego i brunatnego, metanu, rud metali, siarki rodzimej, rud pierwiastków promieniotwórczych, soli, kamieni szlachetnych, gipsu, gazów szlachetnych, anhydrytu oraz wydobywania wszelkich kopalin w granicach polskich obszarów morskich. Ministerstwo sprawdzi prawidłowość wniosku, może sprawdzić wiarygodność finansową przedsiębiorcy, oceni teren, na którym ma być prowadzone wydobycie. Wystąpi również o uzgodnienie wniosku z odpowiednimi instytucjami. By otrzymać pozwolenie, wszystkie instytucje muszą wydać pozytywną opinię. Po otrzymaniu koncesji można przystąpić do wydobywania kopalin.

Zobacz także:

Przesiewanie materiału

Wszystkim jest znany proces przesiewania materiału. Chociażby przesiewanie mąki w kuchni czy piasku w piaskownicy. Jednak na skalę przemysłową zajmują się tym specjalne maszyny, które przesiewają materiał przy użyciu odpowiednich sit wibrujących z dużą częstotliwością. Przesiewanie to niezbędna czynność przy wydobywaniu materiałów w kopalniach, żwirowniach czy kamieniołomach. Czynność taka pozwala oddzielić materiały cenne od tych, które mają podlegać dalszej obróbce. Pozwala to także na podzielenie materiału ze względu na jego wielkość, np. oddzielenie brył węgla od mniejszych kawałków i miału. Przesiewacze wykorzystywane są także w procesie wydobywania bursztynu, gdzie oddzielają cenny surowiec od ziemi, kamieni itp. Wszystko uzależnione jest od zastosowanego typu przesiewacza i doboru sit o odpowiednich oczkach. Ciekawostką jest również to, że poszukiwacze złota prowadzący swoją działalność na dużą skalę, także korzystają z tego typu urządzeń.

Kto produkuje przesiewacze?

Przesiewacze używane są w wielu branżach przemysłu. Szczególnie wykorzystywane są w branży wydobywczej, gdzie niezbędne jest oddzielenie materiałów metodami mechanicznymi. Producenci proponują pełną gamę urządzeń od małych przesiewaczy stosowanych w niewielkich firmach po ogromne, wielopłaszczyznowe urządzenia używane przez wielkie koncerny wydobywcze. Na rynku dostępne są urządzenia znanych w branży zagranicznych producentów europejskich i amerykańskich. Można także nabyć maszyny produkowane przez rodzimych producentów, których urządzenia jakościowo nie odbiega od tych produkowanych przez wielkie koncerny. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy kupują na polskim rynku sprzęt różnej wielkości, dostosowanych do ich produkcji.

Jakie są rodzaje przesiewaczy?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, od rodzaju wydobywanej kopaliny i miejsca jej wydobycia, potrzebne są różne przesiewacze. Na rynku jest wiele maszyn o różnej wielkości i zastosowaniu. Przesiewacze, ze względu na ich zadanie, można podzielić na trzy najważniejsze grupy: przesiewacze stosowane przed zasadniczym kruszeniem materiału, przesiewacze wielopokładowe wtórne oraz przesiewacze końcowe. Zadaniem przesiewaczy w pierwszym etapie po wydobyciu materiału jest oddzielenie dużych kawałków surowca od piasku, drobnych kamieni, gliny itp. Wszystkiego tego, co nie powinno trafić do dalszej obróbki i kruszenia materiału na mniejsze kawałki. Zanieczyszczenia mogą zakłócić proces kruszenia albo obniżyć wartość produktu końcowego. Bardzo często właśnie tego typu urządzenia połączone są w jeden kompleks z maszyną kruszącą. Przesiewacze wielopokładowe wtórne to najczęściej ogromne maszyny, które mają za zadanie selekcjonowanie materiału. Podczas tego procesu materiał podzielony jest na poszczególne frakcje ze względu na jego wielkość. Przesiewacze końcowe mają za zadanie ostateczne i bardzo szczegółowe podzielenie i oczyszczenie surowca. Istnieje także podział maszyn ze względu na metodę przesiewania i to, co ma zostać przesiane. Mogą to być urządzenia wibracyjne (jedno i wielopokładowe), rotacyjne bębnowe, gwiazdkowe, grysowe, przesiewacze o bardzo wysokiej częstotliwości wibracji. Przesiewacze podzielić możemy jeszcze na stacjonarne i mobilne (kołowe lub gąsienicowe), elektryczne i spalinowe. Na rynku dostępne są również mniejsze przesiewacze wykorzystywane np. przy sortowaniu śmieci, w pracach budowlanych, w niewielkich zakładach produkujących tłuczeń itd. Do dzielenia zrębków drewna, gliny, kamieni, żwiru. Wszystkie one jednak wykorzystują tę samą zasadę wibrujących sit o różnej wielkości oczek.

Siplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
883133031
www.silplex.pl

Aircon filtry przemysłowe
Woźniaka 28
40-389 Katowice
322022079
airconfilters.pl

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Poliplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
322505048
www.poliplex.com.pl