Prawo

Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód? Wniesienie pozwu o rozwód pojawia się zwykle w sytuacji, gdy jedno lub oboje małżonków nie widzą już szans na ratowanie związku. Niemniej, kancelaria prawnicza od rozwodów może potwierdzić, że nie zawsze pozew kończy się rozwodem. Wiele par, pomimo początkowej decyzji o końcu małżeństwa, rezygnuje z postępowania sądowego. Wycofanie pozwu rozwodowego zawsze oznacza rezygnację z rozwodu. Kiedy można się na to zdecydować? 

Z jakiego powodu małżonkowie wycofują pozew rozwodowy?

Każda kancelaria od rozwodów przyzna, że wycofywanie pozwów odbywa się z różnych przyczyn. Po pierwsze przyczyną bywają kwestie religijne. Po drugie pogodzenie się małżonków, a czasami tylko przesunięcie terminu rozprawy. Bez względu na powody, pozew można wycofać bez żadnych konsekwencji. Nie wymaga to również skomplikowanych zabiegów. Sytuacja pogarsza się, gdy pozew otrzyma już jedno z małżonków przed pierwszą rozprawą. Dalszy los małżeństwa spoczywa wtedy w rękach małżonka, który otrzymał pismo. Cofnięcie dokumentu jest możliwe, gdy mąż lub żona nie odpowiedzą na pozew lub w odpowiedzi nie zażądają rozwodu. Jeśli natomiast małżonek chce rozwodu, sąd rozpoczyna postępowanie sądowe.

Kiedy można wycofać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy można wycofywać, aż do momentu uprawomocnienia się wyroku. To oznacza, że pozew można cofnąć nawet po zapadnięciu wyroku sądu I instancji. Kluczowy jest jednak czas. Można tego dokonać w terminie do 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli strony nie ubiegały się o uzasadnienie, ten czas przedłużony jest do trzech tygodni. Ponadto każdy prawnik od rozwodów potwierdzi, że pozew można wycofać aż do rozpoczęcia rozprawy bez zgody pozwanego. Jak złożyć pozew o wycofaniu rozwodu? Dokument powinien zawierać motywy i powody skłaniające małżonków do tej decyzji. Dokładne informacje o dokumencie można uzyskać u adwokatów od rozwodów. Pismo należy złożyć w sądzie, do którego wpłynął wcześniej pozew.

Czy można cofnąć pozew na późniejszym etapie postępowania?

Późniejsze cofnięcie pozwu wymaga zgody pozwanego. Ma to miejsce po pierwszej rozprawie lub gdy pozwany zażądał rozwodu w odpowiedzi na otrzymane pismo. Czasami sąd obserwuje, że powód nie chce rozwodu i dąży do wycofania pozwu, ale druga strona tego nie chce. Zwykle sąd sugeruje wtedy mediację. Wraz we współpracy z mediatorem strony mogą szybciej dojść do porozumienia. Czasami jednak nie jest to możliwe, dlatego sąd musi kontynuować rozprawę. Wtedy ustala, czy nastąpił rozpad pożycia. Kiedy można cofnąć pozew? Przede wszystkim po wyroku I instancji, ale jednocześnie przed jego uprawomocnieniem. Zwykle ma to miejsce w chwili pojednania się małżonków. Za każdym razem sąd musi zweryfikować, czy oświadczenie jest poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami, a także wolą małżonków.

Czy potrzebna jest zgoda współmałżonka na wycofanie pozwu rozwodowego?

Uzyskanie zgody współmałżonka potrzebne jest w zależności od etapu postępowania sądowego. Zgoda pozwanego nie jest konieczna, gdy ten nie udzielił jeszcze odpowiedzi na pozew. Inaczej sprawa wygląda, gdy mąż lub żona napisali już taka odpowiedź. Wtedy możliwych jest kilka rozwiązań. Przede wszystkim gdy jeden z małżonków chce wycofać pozew, składając oddalenie powództwa, można wycofać pozew nie uzyskując jego zgody, ale tylko do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy. W kolejnych etapach postępowania wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Po drugie, gdy małżonek nie chce się rozwodzić, po uzyskaniu jego akceptacji, można cofnąć pozew.

Jak skutecznie wycofać pozew o rozwód?   

Pozew o rozwód to dokument w formie pisemnej, który powinien spełniać specyficzne wymogi formalne. Należą do nich: wymienione strony konflikty, data sporządzenia dokumentu, sąd, w którym ma się odbyć rozprawa oraz sygnatura sprawy, która umieszczona jest na wezwaniu sądowym. Pismo powinno mieć następujący nagłówek „Wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego” lub „Cofnięcie pozwu rozwodowego”. Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, które należy następnie wysłać do sądu. Jeśli potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, sąd postanawia o wysłaniu do niego kopii dokumentu. Zamiast drogi listownej, można uzgodnić temat podczas rozprawy. W tej sytuacji można wycofać pozew na pierwszym posiedzeniu w formie ustnej. Oba rozwiązania mają jeden skutek. Prowadzą do odwołania rozprawy rozwodowej.

Jakie są konsekwencje wycofania pozwu rozwodowego?

Wycofując pozew rozwodowy, każdy z małżonków powinien brać pod uwagę konsekwencje takiego postępowania. Pierwszą z nich jest zakończenie postępowania sądowego lub uchylenie wyroku, w przypadku gdy wyrok już zapadł. Jednocześnie warto zauważyć, że wycofanie pozwu nie uniemożliwia jego powtórnego złożenia w przyszłości. Podobnie, gdy wyrok już zapadł i strony są rozwiedzione. Mogą ponownie wziąć ślub. 

Podsumowując, złożenie pozwu rozwodowego nie jest krokiem ostatecznym. Istnieją określone przesłanki i możliwości, by go wycofać. Wystarczy kierować się przepisami prawa i określonymi wytycznymi w tej sprawie.